QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 13, TBĐ số 10, địa chỉ: thôn 3, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 13, TBĐ số 10, địa chỉ: thôn 3, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 13, TBĐ số 10, địa chỉ: thôn 3, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 02-91/2023/TBĐG-ĐL
 • 05-12-2023 07:30:00
 • 18-12-2023 17:00:00
 • 500.000đ
 • 10.000.000đ
 • 155.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN EA H’LEO
 • thôn 3, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk
 • 05-12-2023 07:30:00
 • CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH ĐẮK LẮK
 • Nguyễn Thái Hồng Phát
 • 20-12-2023 14:40:00
 • 20-12-2023 15:00:00
 • 1.040.688.000đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có810tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo