Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 49 Lê Lợi, Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CNTam Đàn, Quảng Nam

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 49 Lê Lợi, Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CNTam Đàn, Quảng Nam

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • NHA49LELOI
 • 07-12-2022 09:00:00
 • 27-12-2022 17:00:00
 • 500.000đ
 • 10.000.000đ
 • 960.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tam Đàn, Quảng Nam
 • Số 49 Lê Lợi, Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • 19-12-2022 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 30-12-2022 09:00:00
 • 30-12-2022 10:00:00
 • 4.831.104.000đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có1006tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo