Tài Sản Kê Biên Thi Hành Án Là Quyền Sử Dụng Đất Của Thửa Đất Số: 45, Tờ Bản Đồ Số: 50 Có Địa Chỉ Tại Khối Phố Phú Sơn, Phường An Phú, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam_Lần 2

Tài Sản Kê Biên Thi Hành Án Là Quyền Sử Dụng Đất Của Thửa Đất Số: 45, Tờ Bản Đồ Số: 50 Có Địa Chỉ Tại Khối Phố Phú Sơn, Phường An Phú, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam_Lần 2

Tài Sản Kê Biên Thi Hành Án Là Quyền Sử Dụng Đất Của Thửa Đất Số: 45, Tờ Bản Đồ Số: 50 Có Địa Chỉ Tại Khối Phố Phú Sơn, Phường An Phú, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam_Lần 2

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • NHAANPHU
 • 12-01-2023 09:00:00
 • 06-02-2023 17:00:00
 • 500.000đ
 • 10.000.000đ
 • 190.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ (Số 18B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.)
 • khối phố Phú Sơn, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • 02-02-2023 09:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 09-02-2023 09:30:00
 • 09-02-2023 10:30:00
 • 951.860.000đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có922tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo