Đấu giá Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng

Đấu giá Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng

Đấu giá Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • Lô 2 (VTTB không là CTNH)
 • 29-05-2023 08:00:00
 • 05-06-2023 16:00:00
 • 500.000đ
 • 3.000.000đ
 • 1.867.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Công ty Điện lực Quảng Ngãi
 • Tại các kho lưu giữ tài sản thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi
 • 01-06-2023 08:00:00
 • Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam
 • Nguyễn Thị Thu Giang
 • 08-06-2023 10:05:00
 • 08-06-2023 11:05:00
 • 9.337.134.000đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có181tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo