Lô hàng gồm: 53.410 kg củi; chất lượng: theo thực tế là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước của Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My

Lô hàng gồm: 53.410 kg củi; chất lượng: theo thực tế là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước của Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My

Lô hàng gồm: 53.410 kg củi; chất lượng: theo thực tế là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước của Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • LOCUIBTM
 • 19-12-2022 08:00:00
 • 03-01-2023 17:00:00
 • 50.000đ
 • 500.000đ
 • 4.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My (111 Võ Nguyên Giáp - Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam).
 • Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My (111 Võ Nguyên Giáp - Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam).
 • 29-12-2022 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 06-01-2023 15:30:00
 • 06-01-2023 16:30:00
 • 21.363.000đ
 • Giá trúng đấu giá: 29.363.000đ

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có10tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo