QSD đất & TSGLVĐ tại thửa đất số 22+23, TBĐ số 72 và thửa đất số 25, TBĐ số 72 (nay là thửa đất số 451, TBĐ số 34), địa chỉ: Thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (01-15)

QSD đất & TSGLVĐ tại thửa đất số 22+23, TBĐ số 72 và thửa đất số 25, TBĐ số 72 (nay là thửa đất số 451, TBĐ số 34), địa chỉ: Thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (01-15)

QSD đất & TSGLVĐ tại thửa đất số 22+23, TBĐ số 72 và thửa đất số 25, TBĐ số 72 (nay là thửa đất số 451, TBĐ số 34), địa chỉ: Thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (01-15)

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 01-15/2024/TBĐG-GLKT
 • 22-05-2024 07:15:00
 • 11-06-2024 17:00:00
 • 500.000đ
 • 5.000.000đ
 • 100.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐĂK HÀ (Địa chỉ: Số 01 Võ Thị Sáu, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)
 • Thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
 • 22-05-2024 13:30:00
 • CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM (Địa chỉ: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
 • Nguyễn Ngọc Phong
 • 14-06-2024 09:30:00
 • 14-06-2024 09:50:00
 • 684.119.250đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có1006tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo