QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 109 (thửa mới số 161), tờ bản đồ số 41 (tờ mới số 56), đ/c: nay là xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) mang tên hộ La Văn Dương (PL03)

QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 109 (thửa mới số 161), tờ bản đồ số 41 (tờ mới số 56), đ/c: nay là xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) mang tên hộ La Văn Dương (PL03)

QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 109 (thửa mới số 161), tờ bản đồ số 41 (tờ mới số 56), đ/c: nay là xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) mang tên hộ La Văn Dương (PL03)

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 03-132/2023/TBĐG-ĐL
 • 09-04-2024 07:30:00
 • 07-05-2024 17:00:00
 • 200.000đ
 • 3.000.000đ
 • 35.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ BUÔN HỒ
 • Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
 • 09-04-2024 07:30:00
 • CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH ĐẮK LẮK
 • Nguyễn Thái Hồng Phát
 • 10-05-2024 09:00:00
 • 10-05-2024 09:20:00
 • 228.746.349đ
 • Giá trúng đấu giá: 231.746.349đ

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có922tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo