Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 289,1 m2 tại thửa đất số: 1037, tờ bản đồ số: 03, địa chỉ: khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (PL879)

Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 289,1 m2 tại thửa đất số: 1037, tờ bản đồ số: 03, địa chỉ: khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (PL879)

Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 289,1 m2 tại thửa đất số: 1037, tờ bản đồ số: 03, địa chỉ: khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (PL879)

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 881 /TB-QTC
 • 20-05-2024 08:00:00
 • 11-06-2024 17:00:00
 • 500.000đ
 • 20.000.000đ
 • 1.140.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn (Số 189, Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
 • Khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • 04-06-2024 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 14-06-2024 15:15:00
 • 14-06-2024 16:15:00
 • 5.711.222.799đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có1007tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo