Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 380,7 m2 thuộc thửa đất số: 150, tờ bản đồ số: 14, tại địa chỉ thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam_Lần 3

Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 380,7 m2 thuộc thửa đất số: 150, tờ bản đồ số: 14, tại địa chỉ thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam_Lần 3

Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 380,7 m2 thuộc thửa đất số: 150, tờ bản đồ số: 14, tại địa chỉ thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam_Lần 3

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 614 /TB-QTC
 • 12-04-2024 08:00:00
 • 06-05-2024 17:00:00
 • 500.000đ
 • 20.000.000đ
 • 1.075.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An (Số 107 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)
 • Thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • 24-04-2024 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 09-05-2024 08:00:00
 • 09-05-2024 09:00:00
 • 5.382.184.000đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có922tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo