Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số TĐ10-2015 mang tên ông Lê Quang Phong và bà Lê Thị Nga. Địa chỉ thửa đất: Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai (7)

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số TĐ10-2015 mang tên ông Lê Quang Phong và bà Lê Thị Nga. Địa chỉ thửa đất: Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai (7)

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số TĐ10-2015 mang tên ông Lê Quang Phong và bà Lê Thị Nga. Địa chỉ thửa đất: Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai (7)

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 07-PL/89-2022/TBĐG-GL
 • 07-12-2023 07:30:00
 • 02-01-2024 17:00:00
 • 150.000đ
 • 1.000.000đ
 • 11.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHƯ PƯH (Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai)
 • Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
 • 07-12-2023 07:30:00
 • CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH GIA LAI
 • Lâm Thanh Hương
 • 05-01-2024 14:00:00
 • 05-01-2024 14:20:00
 • 73.920.785đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có646tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo