Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 450; 451; 456; 484, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: Thôn 4, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (04-36)

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 450; 451; 456; 484, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: Thôn 4, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (04-36)

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 450; 451; 456; 484, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: Thôn 4, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (04-36)

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 04-36/2023/TBĐG-GLKT
 • 06-12-2023 07:30:00
 • 18-12-2023 17:00:00
 • 200.000đ
 • 2.000.000đ
 • 35.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NGỌC HỒI (Địa chỉ: Thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum)
 • Thôn 4, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
 • 07-12-2023 13:30:00
 • CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM (Địa chỉ: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
 • Nguyễn Ngọc Phong
 • 20-12-2023 14:00:00
 • 20-12-2023 14:20:00
 • 243.855.246đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có646tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo