Quyền sử dụng đất thuộc 02 thửa đất số 102, 34; tờ bản đồ số 30 mang tên ông Võ Văn Lành và bà Trần Thị Ngà. Địa chỉ thửa đất: làng Nang Long Osơr, xã Ia Pêch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Quyền sử dụng đất thuộc 02 thửa đất số 102, 34; tờ bản đồ số 30 mang tên ông Võ Văn Lành và bà Trần Thị Ngà. Địa chỉ thửa đất: làng Nang Long Osơr, xã Ia Pêch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Quyền sử dụng đất thuộc 02 thửa đất số 102, 34; tờ bản đồ số 30 mang tên ông Võ Văn Lành và bà Trần Thị Ngà. Địa chỉ thửa đất: làng Nang Long Osơr, xã Ia Pêch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 57-2024/TBĐG-GL
 • 17-05-2024 07:15:00
 • 10-06-2024 17:00:00
 • 200.000đ
 • 2.000.000đ
 • 60.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN IA GRAI (Địa chỉ: Số 199 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai)
 • làng Nang Long Osơr, xã Ia Pêch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
 • 17-05-2024 07:15:00
 • CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH GIA LAI
 • Lâm Thanh Hương
 • 13-06-2024 14:30:00
 • 13-06-2024 14:50:00
 • 387.546.000đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có1006tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo