Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1572, tờ bản đồ số 35 và thửa đất số 880, tờ bản đồ số 35 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Nguyễn Thị Thảo. Địa chỉ thửa đất: làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1572, tờ bản đồ số 35 và thửa đất số 880, tờ bản đồ số 35 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Nguyễn Thị Thảo. Địa chỉ thửa đất: làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1572, tờ bản đồ số 35 và thửa đất số 880, tờ bản đồ số 35 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Nguyễn Thị Thảo. Địa chỉ thửa đất: làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 58-2024/TBĐG-GL
 • 17-05-2024 07:15:00
 • 10-06-2024 17:00:00
 • 500.000đ
 • 10.000.000đ
 • 1.600.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN IA GRAI (Địa chỉ: Số 199 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai)
 • làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
 • 17-05-2024 07:15:00
 • CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH GIA LAI
 • Lâm Thanh Hương
 • 13-06-2024 15:30:00
 • 13-06-2024 15:50:00
 • 11.059.465.429đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có1007tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo