Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 34, diện tích 189,5 m2 đất ở; diện tích xây dựng nhà ở: 140,96 m2; diện tích sàn: 240,07 m2 có địa chỉ tại Khối Hoài Phô, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam_Lần 2

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 34, diện tích 189,5 m2 đất ở; diện tích xây dựng nhà ở: 140,96 m2; diện tích sàn: 240,07 m2 có địa chỉ tại Khối Hoài Phô, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam_Lần 2

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 34, diện tích 189,5 m2 đất ở; diện tích xây dựng nhà ở: 140,96 m2; diện tích sàn: 240,07 m2 có địa chỉ tại Khối Hoài Phô, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam_Lần 2

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • TSPCAMPHO
 • 08-02-2023 08:00:00
 • 03-03-2023 17:00:00
 • 500.000đ
 • 20.000.000đ
 • 3.000.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An (Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu, thành phố Hội An, Quảng Nam).
 • Khối Hoài Phô, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
 • 23-02-2023 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 06-03-2023 13:30:00
 • 06-03-2023 13:30:00
 • 33.250.000.000đ
 • Giá trúng đấu giá: 33.250.000.000đ

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có19tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo