Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 105; 23b, tờ bản đồ số 23; 20 (nay là thửa đất số 141, tờ bản đồ số 48 và thửa đất số 521, tờ bản đồ số 41), địa chỉ: thôn 7 (nay là thôn Đăk Kơ Đêm), xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (15)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 105; 23b, tờ bản đồ số 23; 20 (nay là thửa đất số 141, tờ bản đồ số 48 và thửa đất số 521, tờ bản đồ số 41), địa chỉ: thôn 7 (nay là thôn Đăk Kơ Đêm), xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (15)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 105; 23b, tờ bản đồ số 23; 20 (nay là thửa đất số 141, tờ bản đồ số 48 và thửa đất số 521, tờ bản đồ số 41), địa chỉ: thôn 7 (nay là thôn Đăk Kơ Đêm), xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (15)

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 15/2024/TBĐG-GLKT
 • 10-04-2024 07:15:00
 • 07-05-2024 17:00:00
 • 200.000đ
 • 2.000.000đ
 • 20.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐĂK HÀ (Địa chỉ: Số 01 Võ Thị Sáu, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)
 • Thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
 • 12-04-2024 13:30:00
 • CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM (Địa chỉ: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
 • Nguyễn Ngọc Phong
 • 10-05-2024 14:30:00
 • 10-05-2024 14:50:00
 • 138.619.527đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có922tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo