Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 20, địa chỉ: xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 20, địa chỉ: xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 20, địa chỉ: xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 04-23/2023/TBĐG-ĐL
 • 23-09-2023 07:30:00
 • 23-10-2023 17:00:00
 • 200.000đ
 • 2.000.000đ
 • 35.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ BUÔN HỒ (Địa chỉ: số 1079 đường Hùng Vương, P. Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk)
 • xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
 • 23-09-2023 07:30:00
 • CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM
 • Nguyễn Thái Hồng Phát
 • 26-10-2023 08:50:00
 • 26-10-2023 09:10:00
 • 242.587.639đ
 • Giá trúng đấu giá: 264.587.639đ

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có352tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo