Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 243, tờ bản đồ số 81, diện tích 226,6 m2 đất ở; diện tích xây dựng nhà ở: 139,1 m2; diện tích sàn: 433,4 m2 có địa chỉ tại khối Hậu Xá, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam_Lần 2

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 243, tờ bản đồ số 81, diện tích 226,6 m2 đất ở; diện tích xây dựng nhà ở: 139,1 m2; diện tích sàn: 433,4 m2 có địa chỉ tại khối Hậu Xá, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam_Lần 2

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 243, tờ bản đồ số 81, diện tích 226,6 m2 đất ở; diện tích xây dựng nhà ở: 139,1 m2; diện tích sàn: 433,4 m2 có địa chỉ tại khối Hậu Xá, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam_Lần 2

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • TSPTHANHHA
 • 08-02-2023 08:00:00
 • 03-03-2023 17:00:00
 • 500.000đ
 • 20.000.000đ
 • 3.000.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An (Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu, thành phố Hội An, Quảng Nam).
 • Khối Hậu Xá, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
 • 23-02-2023 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 06-03-2023 15:00:00
 • 06-03-2023 16:00:00
 • 33.250.000.000đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có39tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo