Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 23, địa chỉ tại: hẻm 259/12 Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (12-62)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 23, địa chỉ tại: hẻm 259/12 Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (12-62)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 23, địa chỉ tại: hẻm 259/12 Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (12-62)

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 12-62/2023/TBĐG-GLKT
 • 07-12-2023 07:30:00
 • 18-12-2023 17:00:00
 • 200.000đ
 • 3.000.000đ
 • 50.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ KON TUM (Địa chỉ: Số 73 (số cũ 01) Bùi Văn Nê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
 • hẻm 259/12 Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • 08-12-2023 13:30:00
 • CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM (Địa chỉ: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
 • Nguyễn Ngọc Phong
 • 20-12-2023 14:30:00
 • 20-12-2023 14:50:00
 • 343.510.562đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có646tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo