Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 85, tờ bản đồ số 11 (nay là thửa đất số 104, tờ bản đồ số 11), địa chỉ: Thôn 1, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. (64)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 85, tờ bản đồ số 11 (nay là thửa đất số 104, tờ bản đồ số 11), địa chỉ: Thôn 1, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. (64)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 85, tờ bản đồ số 11 (nay là thửa đất số 104, tờ bản đồ số 11), địa chỉ: Thôn 1, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. (64)

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 64/2023/TBĐG-GLKT
 • 06-12-2023 07:30:00
 • 05-01-2024 17:00:00
 • 150.000đ
 • 2.000.000đ
 • 15.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐĂK HÀ (Địa chỉ: 01 Võ Thị Sáu, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)
 • Thôn 1, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
 • 08-12-2023 08:30:00
 • CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM (Địa chỉ: 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
 • Nguyễn Ngọc Phong
 • 08-01-2024 09:30:00
 • 08-01-2024 09:50:00
 • 97.944.066đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có646tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo