Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 30, địa chỉ: xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 30, địa chỉ: xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 30, địa chỉ: xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 01-82/2023/TBĐG-ĐL
 • 23-09-2023 07:30:00
 • 23-10-2023 17:00:00
 • 200.000đ
 • 3.000.000đ
 • 55.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN EA H’LEO (Địa chỉ: 511 Giải phóng, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk)
 • xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk
 • 23-09-2023 07:30:00
 • CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM
 • Nguyễn Thái Hồng Phát
 • 26-10-2023 15:05:00
 • 26-10-2023 15:25:00
 • 388.789.200đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có352tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo