Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 102/1 thuộc thửa đất 102, tờ bản đồ số 13, với phần diện tích đất 237,6 m2 tại thôn Quảng Huế, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam._Lần 4

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 102/1 thuộc thửa đất 102, tờ bản đồ số 13, với phần diện tích đất 237,6 m2 tại thôn Quảng Huế, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam._Lần 4

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 102/1 thuộc thửa đất 102, tờ bản đồ số 13, với phần diện tích đất 237,6 m2 tại thôn Quảng Huế, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam._Lần 4

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 343/TB-QTC
 • 28-02-2024 08:00:00
 • 22-03-2024 17:00:00
 • 500.000đ
 • 10.000.000đ
 • 136.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc (Số 179 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
 • thôn Quảng Huế, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
 • 19-03-2024 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 25-03-2024 14:00:00
 • 25-03-2024 15:00:00
 • 680.015.319đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có810tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo