Tài sản KBTHA là Quyền sử dụng đất thửa số 210, tờ bản đồ số 3, diện tích 4.111 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm khác, tại khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam_Lần 3

Tài sản KBTHA là Quyền sử dụng đất thửa số 210, tờ bản đồ số 3, diện tích 4.111 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm khác, tại khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam_Lần 3

Tài sản KBTHA là Quyền sử dụng đất thửa số 210, tờ bản đồ số 3, diện tích 4.111 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm khác, tại khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam_Lần 3

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 943/TB-QTC
 • 22-09-2023 10:00:00
 • 10-10-2023 17:00:00
 • 500.000đ
 • 10.000.000đ
 • 440.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.)
 • khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 • 03-10-2023 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 12-10-2023 14:00:00
 • 12-10-2023 15:00:00
 • 2.247.689.200đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có352tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo