Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất của thửa đất số: 24, tờ bản đồ số: 7, diện tích 101,5 m2 đất ở tại đô thị, có địa chỉ tại kiệt 17/12 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam _Lần 5

Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất của thửa đất số: 24, tờ bản đồ số: 7, diện tích 101,5 m2 đất ở tại đô thị, có địa chỉ tại kiệt 17/12 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam _Lần 5

Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất của thửa đất số: 24, tờ bản đồ số: 7, diện tích 101,5 m2 đất ở tại đô thị, có địa chỉ tại kiệt 17/12 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam _Lần 5

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 17/12THĐ
 • 30-05-2023 09:00:00
 • 07-06-2023 17:00:00
 • 500.000đ
 • 20.000.000đ
 • 1.065.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An (107 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).
 • 17/12 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
 • 02-06-2023 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 09-06-2023 09:00:00
 • 09-06-2023 21:30:00
 • 5.327.532.000đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam ; Điện thoại: 0235.6338777.

Sản phẩm cùng loại Hiện đang có1006tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo