Thanh lý lô cây cao su bàn giao đất về địa phương để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (Giai đoạn 2) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

Thanh lý lô cây cao su bàn giao đất về địa phương để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (Giai đoạn 2) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

Thanh lý lô cây cao su bàn giao đất về địa phương để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (Giai đoạn 2) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • CSTAMANH
 • 09-02-2023 08:00:00
 • 24-02-2023 17:00:00
 • 500.000đ
 • 1.000.000đ
 • 225.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Nam (Quốc lộ 1A, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam).
 • xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • 16-02-2023 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 27-02-2023 14:00:00
 • 27-02-2023 15:00:00
 • 1.125.193.500đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có133tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo