Thanh lý vật tư thu hồi việc phá dở Khối dãy nhà phía trước Trụ sở UBND xã Điện Hoà gồm các phòng làm việc Đảng uỷ - TTHĐND – UBND – UBMTTQVN và các tổ chức hội đoàn thể xã

Thanh lý vật tư thu hồi việc phá dở Khối dãy nhà phía trước Trụ sở UBND xã Điện Hoà gồm các phòng làm việc Đảng uỷ - TTHĐND – UBND – UBMTTQVN và các tổ chức hội đoàn thể xã

Thanh lý vật tư thu hồi việc phá dở Khối dãy nhà phía trước Trụ sở UBND xã Điện Hoà gồm các phòng làm việc Đảng uỷ - TTHĐND – UBND – UBMTTQVN và các tổ chức hội đoàn thể xã

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • 191/TB-QTC
 • 26-01-2024 08:00:00
 • 19-02-2024 17:00:00
 • 150.000đ
 • 2.000.000đ
 • 10.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Uỷ ban nhân dân xã Điện Hoà (Địa chỉ: xã Điện Hoà, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
 • Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Điện Hoà (Địa chỉ: xã Điện Hoà, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
 • 31-01-2024 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 22-02-2024 08:00:00
 • 22-02-2024 09:00:00
 • 52.335.000đ
 • Giá trúng đấu giá: 86.335.000đ

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có173tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo