Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa đất số: 90; TBĐ số: 20 có diện tích 142,4 m2 (ODT); địa chỉ tại P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là 49 Lê Lợi, P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa đất số: 90; TBĐ số: 20 có diện tích 142,4 m2 (ODT); địa chỉ tại P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là 49 Lê Lợi, P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa đất số: 90; TBĐ số: 20 có diện tích 142,4 m2 (ODT); địa chỉ tại P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là 49 Lê Lợi, P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • NHA49LELOI
 • 13-02-2023 09:00:00
 • 07-03-2023 17:00:00
 • 500.000đ
 • 10.000.000đ
 • 917.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tam Đàn, Quảng Nam
 • Số 49 Lê Lợi, Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • 27-02-2023 09:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 10-03-2023 09:00:00
 • 10-03-2023 10:00:00
 • 4.589.548.800đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có922tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo