Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 299, tờ bản đồ số 32, diện tích 217,0 m2 đất ở tại đô thị, diện tích xây dựng: 131,1 m2, diện tích sàn: 546,6 m2; tại khu dân cư khối 2-3, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 299, tờ bản đồ số 32, diện tích 217,0 m2 đất ở tại đô thị, diện tích xây dựng: 131,1 m2, diện tích sàn: 546,6 m2; tại khu dân cư khối 2-3, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 299, tờ bản đồ số 32, diện tích 217,0 m2 đất ở tại đô thị, diện tích xây dựng: 131,1 m2, diện tích sàn: 546,6 m2; tại khu dân cư khối 2-3, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • CALLA
 • 07-03-2023 20:11:00
 • 28-03-2023 05:00:00
 • 500.000đ
 • 20.000.000đ
 • 4.000.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An (Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu, thành phố Hội An, Quảng Nam).
 • Khu dân cư khối 2-3, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
 • 23-03-2023 20:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 31-03-2023 08:00:00
 • 31-03-2023 08:30:00
 • 40.000.000.000đ
 • Giá trúng đấu giá:

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có107tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo