Tài sản trên đất là Nhà máy sản xuất kính Phước Toàn tại thửa đất số: Lô 17, tờ bản đồ số: 00 có địa chỉ tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tài sản trên đất là Nhà máy sản xuất kính Phước Toàn tại thửa đất số: Lô 17, tờ bản đồ số: 00 có địa chỉ tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tài sản trên đất là Nhà máy sản xuất kính Phước Toàn tại thửa đất số: Lô 17, tờ bản đồ số: 00 có địa chỉ tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Xem kết quả cuộc đấu giá Tại đây

 • PHUOCTOAN
 • 29-12-2022 08:00:00
 • 27-01-2023 05:00:00
 • 500.000đ
 • 10.000.000đ
 • 1.350.000.000đ
 • Trả giá lên và liên tục
 • Ông Đào Duy Khánh – Quản tài viên (xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 • Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 • 16-01-2023 08:00:00
 • Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam
 • LÊ HỮU NGỌC
 • 30-01-2023 09:00:00
 • 30-01-2023 10:00:00
 • 6.767.828.000đ
 • Giá trúng đấu giá: 6.787.828.000đ

 • Thông tin tài sản
 • Tài liệu liên quan
 • Thông tin tổ chức đấu giá
 • Tài sản liên quan
Đăng nhập để xem thông tin này
Sản phẩm cùng loại Hiện đang có19tài sản Xem tất cả
Minh bạch - tận tâm - hiệu quả
Liên hệ chúng tôi để được giải đáp
Bạn đã đặt hàng thành công
close
Zalo